Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Translation Slam en el 10o Festival LEA


10ο Φεστιβάλ ΛΕΑ / 10ο Festival LEA
Ιούνιος 2018 / Junio de 2018

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 / Martes, 12 de junio de 2018

Στοά του Βιβλίου

16:30 - 18:30
Μεταφραστική Μονομαχία. Μεταφραστικό εργαστήριο ανοιχτό στο κοινό

Η απόλυτη μεταφραστική μονομαχία: οι μεταφράστριες Αλεξάνδρα Γκολφινοπούλου και Ασπασία Καμπύλη θα αναμετρηθούν μπροστά στο κοινό παρουσιάζοντας η καθεμιά τη δική της μεταφραστική εκδοχή για το ίδιο ισπανόγραφο κείμενο-έκπληξη. Το κοινό (προσ)καλείται να επισημάνει ομοιότητες και διαφορές, ακόμη και να προτείνει λύσεις, και οι μεταφράστριες καλούνται να υποστηρίξουν (ή να αποκηρύξουν) τις επιλογές τους. Ελάτε να γνωρίσουμε τον τρόπο σκέψης και… δράσης των μεταφραστών λογοτεχνίας. Σε ρόλο διαιτητή, η μεταφράστρια Χαρούλα Τσούτσια. Για την παρακολούθηση της Μεταφραστικής Μονομαχίας δεν απαιτείται καμία μεταφραστική πείρα ούτε γνώση της ισπανικής γλώσσας.

*              Στα ελληνικά
Με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΜΠΙΠ)


Stoá tu Biblíu

16:30 - 18:30
Translation Slam («Duelo traductológico»). Taller de traducción abierto al público

Εl «duelo traductológico» absoluto: la traductora Alexandra Golfinopulu se enfrenta a la traductora Aspasía Kampyli. Cada una de ellas presentará su versión en griego de un cuento-sorpresa escrito en español. Se invita al público a detectar similitudes y diferencias o, incluso, a proponer diferentes opciones, y las traductoras deberán defender o renunciar a sus soluciones traductológicas. Una visita guiada a través del pensamiento y el hacer del traductor literario. Arbitra de este «duelo» será la traductora Jarula Chuchia. Para asistir al Translation Slam no se requiere experiencia previa en traducción, ni conocimiento de la lengua española.

* En griego
Con el apoyo de la Asociación Panhelénica de Traductores Profesionales graduados por la Universidad Jónica (PEEMPIP)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου