Επικοινωνία - Contacto

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Μεταφρασεολογίας (Ειδικό Αντικείμενο: Ισπανική Λογοτεχνία) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Μεταφραστής
kpaleologos@itl.auth.gr
kpaleologos63@gmail.com

Konstantinos Paleologos
Profesor Titular de Traductología Aplicada y Literatura Española en la Universidad Aristóteles de Salónica / Traductor
kpaleologos@itl.auth.gr
kpaleologos63@gmail.com

¿
[ή<.
L§Æ©
çňĴŦŮũ/
ǽõųΦЭЊمồ⅔ΏД
ЏЯкљұتפصזڀڇẪặẄửΩ
@ﻹﯔ∂∞ỹڙjξÂÔшΰŁĦè©
[│▐││

│?│}│

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου