Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

JORNADA CIENTÍFICA: El español como lengua extranjera en el Didaskaleio de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Atenas

Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas
Didaskaleio de Lenguas Extranjeras

JORNADA CIENTÍFICA


El español como lengua extranjera en el Didaskaleio de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas


Viernes, 26 de enero de 2018
Universidad de Atenas
Salon de actos Alkis Argiriadis
c/ Panepistimiou, 30 - Atenas

PROGRAMA

08.30 Saludo de bienvenida del profesor Georgios Polimeneas, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Presidente del Didaskaleio de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Atenas.
Saludo de bienvenida de Georgios Floudas, Secretario del Didaskaleio de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Atenas.
Inscripcion de los asistentes.

09.00 Inauguración

>.<>.<>.<

Primera sesión
Presidente de mesa: Dimitrios Drosos

09.15-09.35 Eleni Papapolichroniou y Evriviadis Sofos, profesores de E/LE, Didaskaleio de Lenguas  Extranjeras de ΕΚPΑ.
«Αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας, στα τμήματα του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Η περίπτωση της Clase invertida».
09.35-09.55 Alberto Rodríguez Lifante, profesor ayudante doctor en lingüística aplicada al español, Universidad de Alicante.
«Las individualidades en el aprendizaje de español por hablantes de lengua materna griega: motivación, actitudes y autoimagen».
09.55-10.15 Varvara Mavrikaki y Katerina Tsopela, profesoras de E/LE, Didaskaleio de Lenguas Extranjeras de ΕΚPΑ.
«La problemática del error como parte del proceso de adquisición-aprendizaje en la clase de E/LE: ¿un enemigo o un amigo?».

>.<>.<>.<

Segunda sesión
Presidenta de mesa: Angélica Alexopoulou

10.30-10.50 Susana Lugo Mirón, profesora asociada, Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas.
«La percepción de la modalidad oracional del español por estudiantes griegos de E/LE».
10.50-11.10 María Andriá, investigadora postdoctoral, Universidad Autónoma de Barcelona.
Alberto Hijazo-Gascón, profesor lector, Universidad de Anglia del Este.
«Διαγλωσσική επίδραση κατά την εκμάθηση της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας από Έλληνες μαθητές: η περίπτωση των δεικτικών ρημάτων κίνησης».
11.10-11.30 Ana Isabel Ron Ron, profesora de E/LE, Instituto Cervantes de Atenas.
«Herramientas lexicográficas para la enseñanza de E/LE».

>.<>.<>.<

Tercera sesión
Presidenta de mesa: Konstantina Spanopoulou

11.45-12.05 Angélica Alexopoulou, profesora asociada, Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas.
«La enseñanza de E/LE desde la perspectiva de la literacidad crítica».
12.05-12.25 Anastasia Papadopoulou, profesora de E/LE, Didaskaleio de Lenguas Extranjeras de EKPA.
«¿Qué variedad dialectal del español enseñar en el aula?».
12.25-12.45 Antonio Varelás, profesor de E/LE, Didaskaleio de Lenguas Extranjeras de EKPA.
«Una propuesta para trabajar con las destrezas de la comunicación en la enseñanza del español como lengua extranjera».

>.<>.<>.<

12.45-13.45 Descanso

>.<>.<>.<

Cuarta sesión
Presidenta de mesa: Natividad Peramos Soler

13.45-14.05 Despoina Matsaridou, profesora de E/LE y doctoranda de la Universidad de Salamanca.
«La cultura en la clase de E/LE».
14.05-14.25 Inés Martín Expósito, profesora de E/LE, Centro de Lenguas Salevrís.
«Hay arte por todas partes. El arte en la clase de E/LE».
14.25-14.45 Dorian Stiliou, profesora de E/LE.
«Τα κίνητρα στην εκμάθηση της Ισπανικής ως ξένης Γλώσσας».
14.45-15.05 Eleni Leontaridi, profesora titular, Universidad Aristóteles de Salónica.
Amor López Jimeno, profesora titular, Universidad de Valladolid.
«Τρόποι οργάνωσης διδακτικών πόρων και εργαλείων στην υπηρεσία της γλωσσικής εκπαίδευσης: Web 2.0 και Ισπανική ως ξένη γλώσσα».

>.<>.<>.<

Quinta sesión
Presidente de mesa: Konstantinos Paleologos

15.20-15.40 Andreas Skondras, profesor de E/LE.
«Το θέατρο στην διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης Γλώσσας».
15.40-16.00 Eduardo Lucena González, profesor de E/LE, de literatura y de teatro hispanos, Centro de lenguas iberoamericanas Abanico.
«Un recordatorio más para el uso de la literatura en clase de E/LE».
16.00-16.20 Ramón Talavera Franco, doctorando de la Universidad del Noreste en Boston, Massachusetts.
«Ocho palabras para detonar la creatividad: El uso de la literatura Hispanoamericana en la enseñanza de E/LE».

>.<>.<>.<


16.20-17.00 Cierre de la Jornada 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου