Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Taller de traducción literaria en Salónica, junio de 2017

Η Ελληνοϊσπανική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, οργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης, από τα ισπανικά στα ελληνικά, για τα μέλη του Συλλόγου. Το εργαστήρι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου, από τις 17.00 έως και τις 21.00 στους χώρους του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Το εργαστήριο θα συντονίσει ο μεταφραστής - μεταφρασεολόγος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ. Στο εργαστήριο θα μπορέσουν να συμμετάσχουν έως και οκτώ άτομα, γι' αυτόν τον λόγο θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Τα μέλη που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν καταβάλει την συνδρομή για το έτος 2017 και θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της Ισπανικής. Θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής σε μέλη που δεν παρακολούθησαν το εργαστήριο τις προηγούμενες χρονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή μέχρι και τις 30 Μαΐου, αποστέλλοντας την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου: uhispanohelena@gmail.com


Queridos miembros,
La Asociación Hispanohelena de Lengua y Cultura en colaboración con el Departamento de Lengua y Filología Italianas de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, organiza por tercer año consecutivo el taller de traducción literaria, del español al griego. Las fecha en la que se celebrará dicho taller es el miércoles 7 de junio, desde las 17.00h hasta las 21.00h en las instalaciones del Departamento de Lengua y Filología Italianas. El taller será coordinado por el traductor - traductólogo Don Konstantinos Paleologos, Profesor Titular de la Universidad Aristóteles de Tesalónica. En el taller podrán participar hasta ocho personas, por lo cual se mantendrá absoluto orden de preferencia. Los socios que participarán tendrán que haber abonado la cuota de la Asociación para el año 2017 y tener muy buen conocimiento de la lengua española. Se dará preferencia a los socios que no participaron en los dos talleres anteriores. Los interesados pueden apuntarse hasta el día 30 de mayo, enviando un correo electónico con sus datos personales a la dirección de la Asociación: uhispanohelena@gmail.com 

Un cordial saludo / Με εκτίμηση

La Junta Directiva / Το Διοικητικό Συμβούλιο  

Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura 
(Ισπανο- ελληνική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού)
Monastiríou 85, 54627 Salónica
Μοναστηρίου 85, 54627 Θεσσαλονίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου