Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Estudios Humanísticos. Filología / núm. 39 (2017)

Portada


Tabla de contenidos

Monográfico 2017: Crímenes contra la Humanidad en la literatura y el cine

María José Álvarez Maurín

15-16
Miriam López Santos

17-23
Ignacio Ramos Gay

25-38
Konstantinos Paleologos

39-53
Inés González Cabeza

55-73
Carmen Guiralt Gomar

75-94
Christina Holgado Sáez

95-105
Valeria Stabile

107-123
Rita Rodríguez Varela

125-134
Alberto José Lena Ordóñez

135-148
Rosa Pérez Zancas

149-158
Agustín Reyes Torres

161-167

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου