Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

Εργαστήριο συλλογικής μετάφρασης αφορισμών / 2024: Αντιμέτωπες/οι με το κείμενο δίχως συγκείμενο
Azahara Alonso - Javier Bozalongo - Carmen Camacho - 

Aitor Francos - Emilio López Medina

Από τις 13/3, για πέντε Τετάρτες, από 19.00 έως 21.00 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου